Rassenlijst.info

CSAR is een onafhankelijke stichting voor de beoordeling van nieuwe rassen van landbouwgewassen. Door onafhankelijk onderzoek wordt vastgesteld of een nieuw ras zich kan meten of beter is dan de rassen die al in de handel zijn.

Activiteiten
CSAR kent een aantal gewaswerkgroepen. Deze groepen bepalen hoe de rassen onderzocht en beoordeeld moeten worden. In die werkgroepen zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd: zaaizaadhandelaren, boeren en verwerkers van landbouwgewassen. Een uitzondering zijn de voedergrassen en de mais. Voor die gewassen is er geen participatie van boeren in de gewaswerkgroepen. CSAR geeft jaarlijks de aanbevelende rassenlijst voor landbouwgewassen uit. Dit gebeurt in de vorm van twee boekjes. het ene is gericht op veehouders , het andere is bedoeld voor akkerbouwers. Daarnaast geeft CSAR persberichten uit, zodra bekend is welke nieuwe rassen een aanbeveling gaan krijgen. Dat gebeurt per gewas, in de regel eenmaal per jaar.

Financiering
De financiering van CSAR en het rassenonderzoek dat onder de verantwoordelijkheid van CSAR plaatsvindt, komt volledig voor rekening van het bedrijfsleven. De verdeelsleutels zijn per gewas vastgesteld. De vuistregel is dat de partijen die participeren in de gewaswerkgroepen ook participeren in de financiering van het onderzoek.