Organisatie

Organisatie
CSAR is een stichting waarin LTO-Nederland, Plantum NL en BO Akkerbouw samenwerken. Het bestuur van CSAR wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze organisaties. De aansturing van het rassenonderzoek gebeurt vooral vanuit de zogenaamde gewaswerkgroepen. De Brancheorganisatie Akkerbouw verzorgt het secretariaat van CSAR.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
de heer A.N. Hoogendijk (BO Akkerbouw) voorzitter
de heer H.J.P. ten Cate (LTO-Nederland)
de heer N.P. Louwaars (Plantum-NL)
de heer F. Verwer is ambtelijk secretaris

Gewaswerkgroepen
Per gewas of groep van gewassen is een gewaswerkgroep ingesteld. Er is een gewaswerkgroep voor:

• suikerbieten
• cichorei
• maïs
• voedergrassen
• granen, peulvruchten en overige handelsgewassen
• lokgewassen en groenbemesters

Statuten
CSAR is een stichting. De statuten dateren van 16 april 2010.

Beleidsregels
In de beleidsregels van CSAR zijn de afspraken over het functioneren van CSAR en de gewaswerkgroepen vastgelegd.