Onderzoek

Onderzoek
Het onderzoek aan rassen met het oog op de opname op de Aanbevelende rassenlijst sluit aan bij het rassenonderzoek dat wettelijk voorgeschreven. Voor dit wettelijk voorgeschreven onderzoek ligt de verantwoordelijkheid bij de Raad voor Plantenrassen.

Aanmeldingen Rassen
Voor de aanmelding van rassen voor het onderzoek heeft de Raad voor Plantenrassen in overleg met CSAR spelregels en formulieren opgesteld.

Onderzoeksprotocollen
De protocollen voor het onderzoek worden opgesteld door de gewaswerkgroepen en daarna voorgelegd aan de Raad voor Plantenrassen voor goedkeuring. Klik hier voor de protocollen.

Beslissingen
Daarnaast zijn er beslissingsprotocollen waarin geregeld wordt aan welke eisen een nieuw ras moet voldoen om te kunnen worden opgenomen op de Aanbevelende rassenlijst. Tevens wordt in de protocollen geregeld hoe de rassen op de rassenlijst gerubriceerd worden. De protocollen worden opgesteld door de gewaswerkgroepen. De uiteindelijke vaststelling gebeurt door CSAR. Kijk hieronder voor de laatste versie van de beslissingsprotocollen.