Rassenlijsten

De Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen wordt jaarlijks op deze website gepubliceerd. Dit gebeurt in de vorm van een pdf-bestand. In dit bestand staan zowel de gewassen voor de veehouderij (de rassen van voedergrassen en maïs), als de gewassen voor de akkerbouw (behalve de aardappel alle belangrijke akkerbouwgewassen).

In de rassenlijst staan de nieuwste en beste rassen weergegeven in tabellen met de belangrijkste raskenmerken. Daarnaast wordt informatie aangeboden over de teelt van gewassen en over alle aanbevolen rassen. De gegevens zijn objectief en onafhankelijk vastgesteld door Nederlandse kennisinstellingen en de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), onder toezicht van de Raad voor Plantenrassen.

Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouw en Veehouderij 2024