Rassenlijsten

De beslissingen over de aanbeveling van nieuwe rassen worden openbaar gemaakt door middel van persberichten.

De Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen wordt één maal per jaar in boekvorm uitgebracht. Dit gebeurt in de vorm van twee uitgaven: een boekje gericht op de veehouderij met daarin de rassen van voedergrassen en maïs en een boekje, gericht op de akkerbouw, waarin behalve de aardappel alle belangrijke akkerbouwgewassen aan bod komen. De boekjes kunnen besteld worden op de site van: boerderij