Rassenlijsten

De Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen wordt jaarlijks op deze website gepubliceerd. Dit gebeurt in de vorm van twee pdf-bestanden: één bestand gericht op de veehouderij met daarin de rassen van voedergrassen en maïs en één gericht op de akkerbouw, waarin behalve de aardappel alle belangrijke akkerbouwgewassen aan bod komen.

In de rassenlijst staan de nieuwste en beste rassen weergegeven in tabellen met de belangrijkste raskenmerken. Daarnaast wordt informatie aangeboden over de teelt van gewassen en over alle aanbevolen rassen. De gegevens zijn objectief en onafhankelijk vastgesteld door Nederlandse kennisinstellingen en de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), onder toezicht van de Raad voor Plantenrassen.

Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouw 2019

Aanbevelende Rassenlijst Veehouderij 2019